Aller au contenu principal

Your representatives are:

Roles Members
CA primary Koen NOMDEN
CA secondary Ronald ALBERS
   
CE primary Gijs SCHILTHUIS, Katarina VON SCHNURBEIN
CE secondary Rob KLOOTS

There also exists an informal association of parents of children in the dutch language section. The President of this Association is Mr Bart Driessen, who can be contacted under bart.driessen@consilium.europa.eu

Also parents that consider enrolling their children in the dutch language section are very welcome to contact Mr van Vliet or Mr Driessen if they have any questions or difficulties.

Het Ouderplatform heeft twee informatienota's voor de ouders van de school van Elsene opgesteld. Deze gaan over de kosten die ouders op school aangaan voor hun kinderen en over de organen die meespelen op school. Deze nota's zijn niet alleen voor nieuwe ouders bedoeld, maar kunnen ook ouders die al langer op school zijn interesseren.  De infonota's zullen jaarlijks een keer worden rondgestuurd, met natuurlijk steeds de nodige aanpassingen. Voor dit laatste rekenen we op alle ouders in de sectie. Ondertussen kan de geactualiseerde versie van de nota's ook hier, op de Nederlandstalige sectie-afdeling van de APEEE website, worden geraadpleegd:

Ontwerpnota extra kosten Europese school

Organen Europese  School